PŮJČOVNA KOL V HRADCI KRÁLOVÉ - VOJTĚCH KULHÁNEK

Aktualizace: 16. lis 2018

Nabízíme krátkodobý i dlouhodobý pronájem jízdních kol. Jízdní kolo je možné pronajmout již od 5ti hodin.


Místem vyzvednutí jízdního kola je prodejna jízdních kol firmy Vojtěch Kulhánek s.r.o. v Hradci Králové. Pokud plánujete pronájem jízdního kola, doporučujeme rezervaci jízdního kola na tel 495 211 365 nebo přímo osobně v naší prodejně.

Vypůjčení jízdních kol je možné v době otevření prodejny jízdních kol:

Pondělí – pátek8:30 – 18:00Sobota8:30 – 12:00


Ceník pronájmu jízdních kol

Jízdní kola pronajímáme včetně zámku, osvětlení a blatníků. Přilby z hygienických důvodů nepronajímáme.

Ceny pronájmu jsou včetně DPH 21%

Verze „Standard“ – horské kolo 26“ MTB pánské a dámské

Verze „Lux“ – horské kolo 27,5“ MTB pánské

*) víkendová sazba – vypůjčení jízdního kola během pátku do 18:00 hod. a vrácení po víkendu v pondělí v dopoledních hodinách


Slevy z denních cen za pronájem jízdního kola

10 % z denní ceny za více než 5-ti denní pronájem15 % z denní ceny za více než 10-ti denní pronájem20 % z denní ceny za více než 15-ti denní pronájem


Co potřebuji k pronájmu jízdního kola? Požadované doklady pro občany ČR:

platný občanský průkaz a platný druhý doklad (řidičský průkaz nebo cestovní pas)


Požadované doklady pro cizince:

platný cestovní pas a řidičský průkaz


Platba za vypůjčení jízdního kola:

Platba pronájmu jízdního kola probíhá následovně:

hotově při předání jízdního kola: zákazník může uhradit pronájem v hotovosti při předání kolaplatební kartou při předání jízdního kola: zákazník může uhradit pronájem platební kartou (VISA nebo Master Card) při předání kola


Vratná kauce:

Vratná kauce je vybrána v hotovosti nebo platební kartou při předání jízdního kola a následně bude vrácena při vrácení jízdního kola, pokud bude jízdní kolo vráceno včas a bez závad. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na úhradu nákladů vzniklých porušením nájemní smlouvy (např. poškození části kola, poškození příslušenství, nevrácení jízdního kola včas, apod.).


Nájemní smlouva:

Nájemní smlouva se uzavírá písemně na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu a převzetí jízdního kola. Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu pronájmu jízdního kola lze prodloužit po předchozí domluvě. Zákazník je povinen vrátit kolo včetně veškerého příslušenství v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.


Převzetí jízdního kola:

Jízdní kolo je možné vyzvednout v prodejně jízdních kol firmy Vojtěch Kulhánek s.r.o. v Hradci Králové na třídě Karla IV.


Podmínky užívání kola:

Zákazník je povinen při provozu pronajímaného kola dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Zákazník je povinen zabezpečit kolo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zákazník je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na jízdním kole během užívání projeví a vyžadují opravu.


Nehoda, poškození a odcizení jízdního kola, komponentů a doplňků:

V případě, že dojde k odcizení jízdního kola, se zákazník zavazuje uhradit pronajímateli částku ve výši 80 % aktuální prodejní či katalogové ceny jízdního kola. Dojde-li k poškození části jízdního kola, hradí zákazník opravu v plné výši, taktéž zákazník hradí poškození či ztrátu komponentů a doplňků v plné výši. Pronajímatel nezodpovídá za škody vzniklé zákazníkovi nebo třetí osobě během pronájmu kol a příslušenství.


Kontakt

3 obchody v jednom domě

Firma VOJTĚCH KULHÁNEK byla založena v roce 1856 a obnovila svoji činnost v roce 1991. Firma se specializuje na prodej jízdních kol, sportovního oblečení a šicích strojů v Hradci Králové.


VOJTĚCH KULHÁNEK s.r.o. tř. Karla IV. 662 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ tel.: 495 220 411 (e-shop) tel.: 495 211 365 (kamenný obchod, servis) e-mail: info@vseprokolo.cz www.vseprokolo.cz


IČO: 25271989 DIČ: CZ25271989 Bankovní spojení: 2114653893/2700

Otevírací doba kamenného obchodu Pondělí – Pátek 8:30 – 18:00 Sobota 8:30 – 12:00

79 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše