Historie Pivovaru Rychtář

Pivovar Hlinsko patří mezi pivovary s poměrně krátkou historií. Byl založen v roce 1913 a je posledním pivovarem postaveným v Čechách mezi rokem 1913 a rokem 1971, kdy byly založeny pivovary v Nošovicích a v Mostě.

Myšlenka na postavení pivovaru v Hlinsku vznikla někdy kolem roku 1880. V roce 1912 bylo založeno uskupení s názvem Společenský pivovar, které získalo právo vybudovat pivovar bez sladovny. První pivo zde bylo prodáno 12. prosince 1913. Pivovar byl na tehdejší poměry velmi moderně vybaven, s elektrickým pohonem a s kapacitou varny 100 hektolitrů na jeden var. Ve dvacátých letech činil výstav piva zhruba 26 tisíc hektolitrů. Vařila se piva výčepní, dále 12% světlý ležák a 12% tmavé pivo Hlinecký granát.


Jako prosperující podnik se pivovar v roce 1925 přeměnil na akciovou společnost, další rozvoj pivovaru však zastavila okupace.


Za protektorátu se vařilo pouze 7% světlé pivo, a to ještě v omezeném množství. V roce 1945 byl výstav piva jen necelých 17 tisíc hektolitrů.

Léta 1948–1990


V roce 1948 je pivovar znárodněn a stává se součástí Horáckých pivovarů n.p., se sídlem v Havlíčkově Brodě. Začátkem roku 1949 je pak pivovar začleněn do Východočeských pivovarů s ředitelstvím v Pardubicích, které se později, v šedesátých letech, stěhuje do Hradce Králové.


V této době je instalována nová stáčírna lahví a nové ležácké ocelové tanky. Výstav pivovaru se pohybuje v rozmezí 30 000 až 55 000 hektolitrů.


12% světlé pivo získává nový název BLESK a tmavé pivo název MALVAZ.

Rekonstrukce pivovaru pokračuje i na počátku 70. let obnovou spilky a strojního chlazení. Začíná se vyrábět též 11% světlé pivo. Ve druhé polovině sedmdesátých let však dochází k reorganizaci v pivovarnickém průmyslu a pivovar Hlinsko snižuje produkci. Vyrábí se pouze jeden druh piva – 10%. V té době se rozhoduje i o další existenci pivovaru. Vzhledem k nevyhovující stáčírně lahví z roku 1951 se má pivovar stát pouze pivovarem sudovým.

Díky vynikající jakosti i skvělým hospodářským výsledkům pivovaru dochází k přehodnocení útlumového programu. Výstav piva začíná opět vzrůstat a v 80. letech se pohybuje v rozmezí 60 až 72 000 hl.


Po deseti letech je znovu obnovena výroba 12% světlého piva. V roce 1981 je zahájena rekonstrukce stáčírny lahví, která probíhá v rekordně krátké době. V témže roce – 12. června – je poprvé stočen do lahví 12% světlý ležák s názvem RYCHTÁŘ. V roce 1984 je v místech staré spilky vybudován nový ležácký sklep, umožňující další zvyšování výroby. Na přelomu let 1987–1988 je také vybudována přečerpávací stanice pro svod veškerých odpadních vod ze závodu. V dalších letech je postupně připravována přestavba nevyhovujícího zdroje tepla za nový.


Léta 1991–2008


Na počátku 90. let (1992) je nejprve zprovozněn nový kotel Slatina s odlučovačem popílku. Tento zdroj je v roce 1994 plně nahrazen novou plynovou kotelnou, čímž pivovar výrazně přispívá k čistotě ovzduší a ekologii oblasti, v níž se nachází (Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy). V roce 1992 je též provedena kompletní rekonstrukce strojního chlazení spojená s instalací vířivé kádě a výstavbou kompletního teplovodního hospodářství. Dále je provedena přístavba stáčírny lahví včetně rozšíření skladu a v souvislosti s tím je instalována nová linka s kapacitou 10 000 lahví za hodinu. V průběhu roku 1993 dochází v místě bývalého požahu k výstavbě prostor pro instalaci linky na stáčení nerezových KEG sudů. Tato linka s kapacitou 50 sudů za hodinu je uvedena do provozu během června 1993 a dochází tak k postupnému přechodu stáčení sudového piva z hliníkových obalů do nerezových. Od dubna 1994 je expedováno sudové pivo pouze v nových sudech. Tyto kroky vedou k dosažení do té doby rekordního výstavu piva – 81 700 hl. Až do roku 1996 je pivovar součástí podniku Pivovary Hradec Králové, s.p. . V roce 1996 jej získává společnost IMEX Premium.

Během první dekády 21. století jsou v pivovaru postupně zmodernizovány některé provozy, jako např. hlavní filtrace. Do provozu je také uvedena nová spilka, která výraznou měrou přispívá ke zlepšení technologického úseku hlavního kvašení při zachování klasického výrobního postupu.


Zároveň je ve dvou etapách provedena kompletní rekonstrukce varny včetně výměny obou varních nádob a příslušných stavebních úprav.

V březnu roku 2007 je realizována kompletní výměna linky na stáčení sudů KEG. Na jaře roku 2008 je v souvislosti se změnou zdroje vody pro město Hlinsko uvedena do provozu vlastní úpravna vody, která splňuje nejpřísnější požadavky na přípravu kvalitní varní vody.

21 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše